Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

O mnie


       Ukończyłem Technikum Ogrodnicze w Ropczycach (lata 1991-1996), gdzie odbyłem szereg praktyk zawodowych, w tym w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Warzywnictwa w Przyborowie, w szkółce drzew i krzewów ozdobnych Baumschule Borgmann w Niemczech i w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, oddział w Nowym Dworze. W 1996 r. zdobyłem pierwsze miejsce na centralnym etapie Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - Blok Ogrodnictwo. Studia na kierunku Ogrodnictwo odbyłem w lata 1996-2001 na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Szczecinie. W czasie nauki przebywałem na praktykach zawodowych w niemieckim gospodarstwie ogrodniczym Gartenbaubetrieb Karl-Ludwig Haller w Bürstadt zajmującym się specjalistyczną uprawą ciemiernika i roślin ozdobnych oraz w holenderskiej firmie produkującej cebule roślin ozdobnych Bloembollenkwekerij Amaranth w Zwaagdijk. W 2001 r. uzyskałem tytuł magistra inżyniera ogrodnictwa w zakresie rośliny ozdobne na podstawie pracy magisterskiej pt. Metody intensywnego rozmnażania błonczatki (Hymenocallis sp.) wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Mynetta. Bezpośrednio po studiach magisterskich podjąłem czteroletnie studia doktoranckie w Akademii Rolniczej w Szczecinie. Pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Ludmiły Startek wykonałem pracę doktorską pt. Wpływ niektórych czynników uprawowych na wzrost i plonowanie frezji (Freesia Eckl. ex Klatt.), którą obroniłem na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Akademii Rolniczej w Szczecinie uzyskując 7 kwietnia 2006 r. stopień doktora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa. Pracę w Katedrze Roślin Ozdobnych Akademii Rolniczej w Szczecinie rozpocząłem w 2006 r. W 2009 w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej powstał Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będący moim miejscem pracy.


            W celu podniesienia kwalifikacji pedagogicznych ukończyłem roczny kurs bukieciarsko-dekoratorki przyuczający do zawodu florysta (2004/2005), roczny kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu (2006/2007) i roczny kurs pedagogiczny dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych czynnych zawodowo (2008/2009). Od 2007 r. jestem opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Florystów.  W 2007 r. zostałem wpisany na listę rzeczoznawców MEN do spraw programów i  podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie florysta. W 2009 r. ukończyłem międzynarodowy kurs  Basic International Floristry Judges Course i zdałem egzamin uzyskując certyfikat międzynarodowego sędziego florystyki.  Ponadto w 2010 r. zdałem egzamin i pełnię funkcję egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na państwowych egzaminach zawodowych z zakresu florystyki. W roku 2011 r. byłem członkiem zespołu doradczego do spraw kształcenia w zawodach szkolnictwa zawodowego powołanego przez departament szkolnictwa artystycznego i edukacji kulturalnej przy ministerstwie do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W latach 2010-2011 pełniłem funkcję dyrektora artystycznego Ogólnopolskiej Plenerowej Wystawy "Pływający Ogród” na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Byłem komisarzem dwóch wystaw zorganizowanych w Galerii Prezydenckiej Urzędu Miasta w Szczecinie. W 2012 r. zostałem powołany przez Zachodniopomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie na przewodniczącego komisji egzaminacyjnej czeladniczej i mistrzowskiej w zawodzie florysta na kadencję w latach 2012-2017. Byłem sekretarzem zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa SITO, Oddział Szczecin oraz członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Florystów Polskich. Obecnie jestem członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych (International Society for Horticultural Science). Jestem twórcą Podyplomowych Studiów Florystyka ZUT, które są prowadzone od 2009 r.