Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Artykuły w recenzowanych czasopismach naukowych

 1. Salachna P., Zawadzińska A. Effect of daminozide and flurprimidol on growth, flowering and bulb yield of Eucomis autumnalis (Mill.) Chitt. Folia Horticulturae (under review)

 1. Zawadzińska A., Salachna P., Piechocki R. Ornamnetal swiss chard (Beta vulagris var. cicla) response to daminozide and flurprimidol (under review)

 1. Salachna P., Piechocki R., Byczyńska A. 2017. Plant growth of curly kale under salinity stress. Journal of Ecological Engineering 1(18) (accepted for publication)  

 1. Salachna P., Zawadzińska A., Wierzbiński Ł., Senderek W. 2016. Enhancing growth in Eucomis autumnalis (Mill.) Chitt. seedlings with exogenous application of nitric oxide. Journal of Horticultural Research (accepted for publication)  

 1. Salachna P. 2016. Wykorzystanie biodegradowalnych polimerów w rozmnażaniu ozdobnych roślin cebulowych. Inżynieria Ekologiczna 46, 143-148.

 1. Salachna P. 2016. Comparison of growth, bulbs yield and nutrient content of Eucomis autumnalis (Mill.) Chitt., E. bicolor Baker and E. comosa (Houtt.) Wehrh. grown in a greenhouse as pot plants. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica 326(38)2, 97–102.

 1. Salachna P., Zawadzińska A., Podsiadło C. 2016. Response of Ornithogalum saundersiae Bak. to salinity stress. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus 15(1), 123–134.

 1. Salachna P., Piechocki R. 2016. Effects of sodium chloride on growth and mineral nutrition of purpletop vervain. Journal of Ecological Engineering 17(2), 148–152.

 1. Salachna P., Grzeszczuk M., Wilas J. 2015. Total phenolic content, photosynthetic pigment concentration and antioxidant activity of leaves and bulbs of selected Eucomis L'Hér. taxa. Fresenius Environmental Bulletin 24(11c), 4220-4225.

 1. Salachna P., Zawadzińska A., Wilas J. 2015. The effect of chitosan coating of bulbs on the growth and flowering of Ornithogalum saundersiae Baker. Acta Horticulturae 1104, 115–118.

 1. Zawadzińska A., Salachna P., Wilas J. 2015. Evaluation of morphological and chemical composition of seed geranium 'Florever Deep Red' F1 grown in substrate containing municipal sewage sludge and potato pulp. Acta Horticulturae 1104, 15-20.

 1. Żurawik P., Salachna P., Żurawik A., Dobrowolska A. 2015. Morphological traits, flowering and corm yield of Crocosmia × crocosmiiflora (Lemoine) N.E. cultivars are determined by planting time. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus 14(2), 97–108.

 1. Zawadzińska A.,  Salachna P. 2015. Growth, flowering and photosyntetic pigments of Pelargonium × hortorum L.H. Bailey ‘survivor hot pink’ and ‘graffiti fire’ grown in substrates containing sewage sludge compost. Journal of Ecological Engineering 16(3), 168-176.

 1. Salachna P., Piechocki R., Zawadzińska A., Wośkowiak A. 2015. Response of speckled spur-flower to salinity salt stress and salicylic acid treatment. Journal of Ecological Engineering 16(5), 68-75.

 1. Salachna P., Piechocki R., Zawadzińska A., Wośkowiak A. 2015. Growth and flowering of Rhodohypoxis baurii (Baker) Nel cultivars depending on rhizome weight. Folia Horticulturae 27(2), 169–173.

 1. Salachna P., Zawadzińska A. 2015. Comparison of morphological traits and mineral content in Eucomis autumnalis (Mill.) Chitt. plants obtained from bulbs treated with fungicides and coated with natural polysaccharides. Journal of Ecological Engineering 16(2): 136–142.

 1. Salachna P., Zawadzińska A., Wilas J. 2015. The use of natural polysaccharides in Eucomis autumnalis (Mill.) Chitt. propagation by twin-scale cuttings. Acta Horticulturae 1104, 225-228.

 1. Salachna P., Zawadzińska A. 2015. Comparison of growth, flowering and bulbs yield of four Ornithogalum L. species grown in the ground. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica 318(34)2, 57–64.

 1. Salachna P.  2014. Effect of size of on the inflorescences and bulb yield of Ornithogalum saundersiae Bak. grown in an unheated plastic tunnel. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica 312(31), 153–158

 1. Zawadzińska A., Salachna P. 2014. Effect of substrates containing municipal sewage sludge compost on the accumulation of macrocomponents in Impatiens walleriana Hook. Journal of Elementology 19(1), 253–263

 1. Salachna P., Zawadzińska A. 2014. Effect of chitosan on plant growth, flowering and corms yield of potted freesia. Journal of Ecological Engineering 15 (3), 97–102.

 1. Zawadzińska A. Salachna P. 2014. Sewage sludge  compost  as potting media component for ivy pelargonium (Pelargoninium peltatum (L.) L’Her.)  production. Journal of Basic and Applied Sciences10, 519–524.

 1. Zawadzińska A Salachna P. 2014. Effect of substrates containing composts with the participation of municipal sewage sludge on flowering and macronutrient content in the leaves of garden pansy (Viola × wittrockiana  Gams.). Journal of Ecological Engineering 15 (2), 78–87.

 1. Salachna P., Zawadzińska A., Piechocki R.,  Wilas J. 2014. Rozmnażanie śniedka arabskiego (Ornithogalum arabicum L.) przez sadzonki dwułuskowe z wykorzystaniem ekstraktów z alg morskich. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica 310(30), 105–112.

 1. Salachna P., Zawadzińska A. 2014. Optimization of Ornithogalum saundersiae Baker propagation by twin scale cuttings with the use of biopolymers. Journal of Basic and Applied Sciences 10, 514–518.

 1. Salachna P., Zawadzińska A. 2013. The effects of flurprimidol concentrations and application methods on Ornithogalum saundersiae Bak. grown as a pot plant. African Journal of Agricultural Research 8(49): 6625–6628.

 1. Zawadzińska A. Salachna P., Żurawik P., Dobrowolska A. 2013. Controlling the growth and flowering of seed–propagated geranium (Pelargonium × hortorum L.H. Bailey) cultivated in two organic media. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (EJPAU) 16(4), #10.

 1. Salachna P., Skierkowska M. 2010. Wpływ masy sadzonki dwułukowej i chitozanu na plon cebul przybyszowych eucharisu wielkokwiatowego (Eucharis × grandiflora Planch. et Linden). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 551: 321–326.

 1. Salachna P., Bartkowiak A. 2008. Wpływ miejsca uprawy i chitozanu o różnym ciężarze cząsteczkowym na wzrost i plonowanie frezji odmiany ‘Lisa’. Część I. Cechy morfologiczne i kwitnienie. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 525: 367–374.

 1. Salachna P., Bartkowiak A., Kamińska M., Mazurkiewicz-Zapałowicz K. 2008. Wpływ miejsca uprawy i chitozanu o różnym ciężarze cząsteczkowym na wzrost i plonowanie frezji odmiany ‘Lisa’. Część II. Plon i zdrowotność bulw. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 525: 375–382.

 1. Salachna P., Bartkowiak A., Mazurkiewicz-Zapałowicz K., Placek M. 2007. Ocena wpływu chitozanu na plon i zdrowotność bulw frezji (Freesia Eckl. ex Klatt) odmiany ‘Versailles’. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII. Seria Ogrodnictwo 41: 177–181.

 1. Salachna P., Placek M. 2007. Wzrost i rozwój frezji uprawianej w gruncie w zależności od terminu sadzenia. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII. Seria Ogrodnictwo 41: 183–187.

 1. Startek L., Bartkowiak A., Salachna P., Kamińska M., Mazurkiewicz – Zapałowicz K. 2005. The influence of new method of corm coating on freesia growth, development and health. Acta Horticulturae 673: 611–616.

 1. Startek L., Janicka D., Salachna P. 2004. Wpływ podłoży i nawożenia na cechy morfologiczne i walory dekoracyjne odmian bratka ogrodowego (Viola × wittrockiana Gams) z grupy Colossus. Część I. Wzrost, pokrój i indeks zazielenienia roślin. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Agricultura 234(93): 371–376.

 1. Startek L., Janicka D., Salachna P. 2004. Wpływ podłoży i nawożenia na cechy morfologiczne i walory dekoracyjne odmian bratka ogrodowego (Viola × wittrockiana Gams) z grup Colossus. Część II. Liście i kwiaty. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Agricultura 234(93): 377–382.

 1. Salachna P., Startek L., Żurawik P. 2003. Możliwości reprodukcji cebul błonczatki (Hymenocallis Salisb.). Zeszyty Naukowe Postępów Nauk Rolniczych 491: 223–227.

 1. Żurawik P., Startek L., Salachna P. 2003. Wzrost, rozwój i kwitnienie w okresie letnim odmian frezji (Freesia Eckl. ex Klatt) z grupy Easy Pot. Zeszyty Naukowe Postępów Nauk Rolniczych 491: 403–410.