Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Materiały konferencyjne zagraniczne


1. Startek L., Bartkowiak A., Salachna P., Kamińska M., Mazurkiewicz – Zapałowicz K. 2004. The influence of new method of corm coating on freesia growth, development and health. IX International Symposium on Flower Bulbs, 19-22 April 2004 Niigata, Japan. Book of Abstracts: 111.


2. Bartkowiak A., Startek L., Salachna P., Kamińska M., Mazurkiewicz – Zapałowicz K. 2004. The influence of new method of seed and corm coating on polyelectrolyte complex. XII International Workshop on Bioencapsulation, Faculty of Pharmacy 24-26 September 2004 Victoria, Spain, Book of Abstracts: 347-349.


3. Sumińska P., Mizielińska M., Salachna P., Łabuda M., Zawadzińska A. 2014. The influence of nanosilver incorporated into the surfach of packaging on the quality and storage of cut gerbera (cultivar ‘Kimsey’). III International Conference on Antimicrobial Research ICAR,  01-03 October 2014 Madrid, Spain. Book of Abstracts: 281.


4. Salachna P., Zawadzińska P., Wilas J. 2014. The use of natural polysaccharides in Eucomis autumnalis (Mill.) Chitt. propagation by twin-scale cuttings. Proceedings of the 29th International Horticultural Congress: Sustaining Lives, Livelihoods and Landscapes, 17-22 August 2014, Brisbane, Australia.


5. Salachna P., Wilas J., Zawadzińska P. 2014. The effect of chitosan coating of bulbs on the growth and flowering of Ornithogalum saundersiae Baker. Proceedings of the 29th International Horticultural Congress: Sustaining Lives, Livelihoods and Landscapes, 17-22 August 2014, Brisbane, Australia.


6. Zawadzińska A.,  Salachna P., Wilas J. 2015 Evaluation of Morphological and Chemical Composition of Seed Geranium 'Florever Deep Red' F1 Grown in Substrate Containing Municipal Sewage Sludge and Potato Pulp. 29th International Horticultural Congress: Sustaining Lives, Livelihoods and Landscapes, Livelihoods and Landscapes, 17-22 August 2014, Brisbane, Australia. 


Materiały konferencyjne krajowe


1. Startek L., Salachna P., 2004. Wpływ niektórych czynników uprawowych na wzrost i rozwój oraz plon bulw frezji ogrodowej. Materiały z konferencji Ozdobne Rośliny Cebulowe Skierniewice 21-22 września 2004: 42-48.


2. Salachna P. 2004. Intensyfikacja rozmnażania błonczatki ‘Sulphur Queen’ przez sadzonki liściowe i łuskowe. Materiały z konferencji Ozdobne Rośliny Cebulowe Skierniewice 21-22 września 2004: 96.


3. Salachna P. 2004. Wpływ wielkości cebul na przebieg kwitnienia zefiranta wielkokwiatowego (Zephyranthes grandiflora Lindl.). Materiały z konferencji Ozdobne Rośliny Cebulowe Skierniewice 21-22 września 2004: 98.


4. Startek L., Żurawik P., Salachna P. 2005. Technologia uprawy frezji. Materiały z konferencji Stowarzyszenia Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych Skierniewice 28-29 września 2005: 49.


5. Startek L., Salachna P. 2005. Wpływ niektórych soli na wzrost i rozwój frezji. Materiały z konferencji Postęp w Produkcji Roślin Ozdobnych Skierniewice 31 stycznia – 1 lutego 2005: 74-75.


6. Salachna P., Żurawik P. 2012. Wpływ miejsca uprawy na wzrost, kwitnienie i plon cebul śniedka arabskiego (Ornithogalum arabicum L.). Materiały z ogólnopolskiej konferencji „Innowacyjność w produkcji i wykorzystaniu roślin ozdobnych” Lublin, 12-13 września 2012: 45.


7. Żurawik P., Salachna P. 2012. Wpływ terminu sadzenia bulw na kwitnienie gatunków i odmian z rodzaju krokosmia (Crocosmia Planch.). Materiały z ogólnopolskiej konferencji „Innowacyjność w produkcji i wykorzystaniu roślin ozdobnych” Lublin, 12-13 09. 2012: 55.


8. Salachna P. 2014. Możliwości wykorzystania technik florystycznych w hortiterapii. Materiały konferencyjne z I Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego „Hortiterapia jako jedna z form arteterapii” Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 7 listopada 2014: 12.