Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Ekspertyzy, opinie, programy, raportySalachna P. 2007. Opinia dokumentu „Standard kwalifikacji zawodowych dla zawodu florysta [347101]” dla Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Sektorowy Program Operacyjny – Rozwój Zasobów Ludzkich. Opracowaniei upowszechnianie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych. Warszawa.

Salachna P. 2007. Opinia dokumentu „Podstawa programowa kształcenia w zawodzie florysta. Symbol cyfrowy 347[09]” dla Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Salachna P. 2010. Opinia w sprawie modernizacji kształcenia zawodowego w obszarze florystyki dla Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Salachna P. 2009. Opinia w sprawie projektu Europass Certificate Suplement dla zawodu florysta. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie.


Salachna P. 2009. Raport z przebiegu badań w przedsiębiorstwach zatrudniających florystów dla Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie.


Matuszczak M., Miklaszewska M., Nowicka-Nawrot K., Salachna P. 2008. Program nauczania dla zawodu florysta. Nr programu 347[09]. Wydane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa.