Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Ph.D. hab. Piotr Salachna, Associate Professor
Department of Horticulture, West Pomeranian University of Technology
3 Papieża Pawła VI Str.
71-459 Szczecin, Poland
piotr.salachna@zut.edu.pl


Katedra Ogrodnictwa
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Papieża Pawła VI 3, 71- 459 Szczecin
tel.: 607 375 164
e-mail: piotr.salachna@zut.edu.pl