Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Ukończyłem Technikum Ogrodnicze w Ropczycach (lata 1991-1996), gdzie odbyłem szereg praktyk zawodowych, w tym w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Warzywnictwa w Przyborowie, w szkółce drzew i krzewów ozdobnych Baumschule Borgmann w Niemczech i w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, oddział w Nowym Dworze. W 1996 r. zdobyłem pierwsze miejsce na centralnym etapie Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - Blok Ogrodnictwo. Studia na kierunku Ogrodnictwo odbyłem w lata 1996-2001 na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Szczecinie. W czasie nauki przebywałem na praktykach zawodowych w niemieckim gospodarstwie ogrodniczym Gartenbaubetrieb Karl-Ludwig Haller w Bürstadt zajmującym się specjalistyczną uprawą ciemiernika i roślin ozdobnych oraz w holenderskiej firmie produkującej cebule roślin ozdobnych Bloembollenkwekerij Amaranth w Zwaagdijk. W 2001 r. uzyskałem tytuł magistra inżyniera ogrodnictwa w zakresie rośliny ozdobne na podstawie pracy magisterskiej pt. Metody intensywnego rozmnażania błonczatki (Hymenocallis sp.) wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Mynetta. Bezpośrednio po studiach magisterskich podjąłem czteroletnie studia doktoranckie w Akademii Rolniczej w Szczecinie. Pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Ludmiły Startek wykonałem pracę doktorską pt. Wpływ niektórych czynników uprawowych na wzrost i plonowanie frezji (Freesia Eckl. ex Klatt.), którą obroniłem na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Akademii Rolniczej w Szczecinie uzyskując 7 kwietnia 2006 r. stopień doktora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa. Pracę w Katedrze Roślin Ozdobnych Akademii Rolniczej w Szczecinie rozpocząłem w 2006 r. W 2009 w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej powstał Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będący moim miejscem pracy. W celu podniesienia kwalifikacji pedagogicznych ukończyłem roczny kurs bukieciarsko-dekoratorki przyuczający do zawodu florysta (2004/2005), roczny kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu (2006/2007) i roczny kurs pedagogiczny dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych czynnych zawodowo (2008/2009). Od 2007 r. jestem opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Florystów.  W 2007 r. zostałem wpisany na listę rzeczoznawców MEN do spraw programów i  podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie florysta. W 2009 r. ukończyłem międzynarodowy kurs  Basic International Floristry Judges Course i zdałem egzamin uzyskując certyfikat międzynarodowego sędziego florystyki.  Ponadto w 2010 r. zdałem egzamin i pełnię funkcję egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na państwowych egzaminach zawodowych z zakresu florystyki. W roku 2011 r. byłem członkiem zespołu doradczego do spraw kształcenia w zawodach szkolnictwa zawodowego powołanego przez departament szkolnictwa artystycznego i edukacji kulturalnej przy ministerstwie do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W latach 2010-2011 pełniłem funkcję dyrektora artystycznego Ogólnopolskiej Plenerowej Wystawy "Pływający Ogród” na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Byłem komisarzem dwóch wystaw zorganizowanych w Galerii Prezydenckiej Urzędu Miasta w Szczecinie. W 2012 r. zostałem powołany przez Zachodniopomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie na przewodniczącego komisji egzaminacyjnej czeladniczej i mistrzowskiej w zawodzie florysta na kadencję w latach 2012-2017. Byłem sekretarzem zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa SITO, Oddział Szczecin oraz członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Florystów Polskich. Obecnie jestem członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych (International Society for Horticultural Science). Jestem twórcą Podyplomowych Studiów Florystyka ZUT, które są prowadzone od 2009 r.


 


 


Ornamental plants have been my favorite field of science from the earliest years. I attended the well-known Horticultural Technical School in Ropczyce for five years, where as part of my diploma thesis I conducted three-year observations of the growth and flowering of decorative geophytes grown in the field. During high school I took a number of internships, including the Experimental Plant of the Institute of Vegetable Cultivation in Przyborów, the trees and shrubs nursery of Baumschule Borgmann in Hainsfarth in Germany and the Florist Experimental Institute of Research Institute of Horticulture, a branch in Nowy Dwór. I graduated from the Technical School of Horticulture in 1996, winning the first place at the central stage of the Knowledge and Agricultural Skills Olympiad in the Horticulture block. The OWiUR committee awarded me with a one-year scholarship to undertake horticulture studies at any chosen agricultural university in Poland for obtaining the highest score from all the thematic blocks. I chose to study at the Faculty of Agriculture of the University of Agriculture in Szczecin, because of the university lecturer at the time, Professor Kazimierz Mynetta, Ph.D., an eminent scholar in the field of ornamental plants. During my studies, I took a professional training at the German specialized gardening farm Gartenbaubetrieb Karl-Ludwig Haller in Bürstadt engaged in the cultivation of hellebore, and I completed a professional internship at a Dutch company producing decorative plant bulbs – Bloembollenkwekerij Amaranth in Zwaagdijk. Directly after completing my Master’s degree I undertook four-year doctoral studies at the University of Agriculture in Szczecin, where I completed my doctoral thesis on the optimization of Freesia cultivation under the scientific supervision of Prof. Ludmiła Startek, Ph.D. I conducted the research for the first time aimed at understanding the effect of chitosan with different molecular weights on the growth, flowering and yield of freesia corms cultivated in an air-conditioned chamber and in a polytunnel. In addition, plant health was assessed using DAS-ELISA tests for the occurrence of freesia mosaic virus (FMV) and mycological analyses. During my doctoral studies, I worked in a group led by Prof. Artur Bartkowiak, Ph.D., on a patent concerning a new method of coating production on the surface of plant organs. After obtaining the doctoral degree, I continued my research interests related to a group of decorative bulbous and cormous plants. In the period from obtaining the doctoral degree, I was a supervisor of  17 engineering and 23 master theses. Currently, I am the co-supervisor of one doctoral thesis. Since 2009, I have been in charge of the Postgraduate Studies in Floristry at ZUT (currently in the seventh edition). I was the artistic director of the National Outdoor Exhibition “Floating Garden” at Wały Chrobrego in Szczecin and the commissioner of exhibitions organized in the Gallery of the Presidential City Hall in Szczecin. I was the secretary of the board of the Association of Engineers and Technicians of Horticulture, SITO, Szczecin Branch, and a member of the Main Board of the Polish Florists Association. I am a member of the Polish Society for Horticultural Sciences and the International Society for Horticultural Science, Ornamental Plants section. I prepared a review entitled “Fundamentals of program education in the profession of florist” for the Ministry of National Education, “Professional qualifications standard for the profession of florist” for the Labor Market Department in the Ministry of Labor and Social Policy and I gave my opinion on the vocational exam for the florist profession at the request of the Central Examination Board. I was also a consultant of two floristic textbooks. On the basis of surveys, I developed a “Report on the course of research in enterprises employing florists” for the National Center for Supporting Vocational and Continuing Education in Warsaw. I am the co-author of the first in Poland curriculum for the florist profession issued by the Ministry of National Education in Warsaw.