Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Salachna P. Opinia w sprawie prac nad ZSK dla florysty, mistrza florystyki i kwalifikacji dotyczącej projektowania i wykonywania florystycznych kompozycji. MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  • Salachna P. Opinia dokumentu „Standard kwalifikacji zawodowych dla zawodu florysta [347101]” dla DEPARTAMENTU RYNKU PRACY W MINISTERSTWIE PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Sektorowy Program Operacyjny – Rozwój Zasobów Ludzkich. Opracowanie i upowszechnianie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych. Warszawa.
  • Salachna P. Opinia dokumentu „Podstawa programowa kształcenia w zawodzie florysta. Symbol cyfrowy 347[09]” dla MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ.
  • Salachna P. Opinia w sprawie modernizacji kształcenia zawodowego w obszarze florystyki dla DEPARTAMENTU SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO I EDUKACJI KULTURALNEJ PRZY MINISTERSTWIE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.
  • Salachna P. Opinia w sprawie projektu Europass Certificate Suplement dla zawodu florysta. KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ W WARSZAWIE.
  • Salachna P. Raport z przebiegu badań w przedsiębiorstwach zatrudniających florystów dla KRAJOWEGO OŚRODKA WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ W WARSZAWIE.
  • Matuszczak M., Miklaszewska M., Nowicka-Nawrot K., Salachna P. Program nauczania dla zawodu florysta. Nr programu 347[09]. Wydane przez MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ, WARSZAWA.